velikost textu

Grantové oddělení

UK » 1.LF » Děkanát » Ekonomický úsek » Grantové oddělení

Vedení

referentka projektů OP ve VaV: Bc. Gabriela Grznárová
referentka projektů z podpory SVV: Bc. Gabriela Grznárová
referentka smluvního výzkumu: Bc. Gabriela Grznárová
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Bc. Gabriela Grznárová
referentka projektů CEP: Bc. Gabriela Grznárová
referentka projektů institucionální podpory: Bc. Gabriela Grznárová
referentka ostatních českých projektů VaV: Bc. Gabriela Grznárová
referentka podpory de minimis: Bc. Gabriela Grznárová
referentka mezinárodních projektů VaV: Bc. Gabriela Grznárová
referentka projektů OP ve VaV: Dana Hudáková
referentka projektů institucionální podpory: Dana Hudáková
referentka projektů CEP: Dana Hudáková
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Dana Hudáková
referentka projektů institucionální podpory: Jitka Chocová
referentka projektů institucionální podpory: Romana Jiráková
referentka projektů z podpory SVV: Romana Jiráková
referentka projektů CEP: Romana Jiráková
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Romana Jiráková
referentka projektů OP ve VaV: Romana Jiráková
referent projektů CEP: Martin Just
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Mgr. Kamila Kábeleová
referentka projektů OP ve VaV: Mgr. Kamila Kábeleová
referentka projektů institucionální podpory: Mgr. Kamila Kábeleová
referentka projektů CEP: Mgr. Kamila Kábeleová
referentka projektů institucionální podpory: Lucie Marešová, DiS.
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Kristýna Matějková, DiS.
referentka projektů CEP: Ivana Nikodymová
referentka projektů CEP: Markéta Plantagie Dvořáková
referentka mezinárodních projektů VaV: Markéta Plantagie Dvořáková
referentka projektů CEP: Klára Rychnovská
referentka projektů z podpory SVV: Klára Rychnovská
referentka projektů CEP: Alena Veisová
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Alena Veisová
referentka projektů OP ve VaV: Alena Veisová
referentka projektů CEP: Martina Venhauerová
referentka projektů institucionální podpory: Martina Venhauerová
 • Bc. Gabriela Grznárová - referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách, referentka ostatních českých projektů VaV, referentka projektů z podpory SVV, referentka smluvního výzkumu, referentka mezinárodních projektů VaV, referentka projektů OP ve VaV, referentka podpory de minimis, referentka projektů institucionální podpory a referentka projektů CEP
 • Dana Hudáková - referentka projektů OP ve VaV, referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách, referentka projektů institucionální podpory a referentka projektů CEP
 • Jitka Chocová - referentka projektů institucionální podpory
 • Romana Jiráková - referentka projektů z podpory SVV, referentka projektů institucionální podpory, referentka projektů OP ve VaV, referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách a referentka projektů CEP
 • Martin Just - referent projektů CEP
 • Mgr. Kamila Kábeleová - referentka projektů CEP, referentka projektů institucionální podpory, referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách a referentka projektů OP ve VaV
 • Lucie Marešová, DiS. - referentka projektů institucionální podpory
 • Kristýna Matějková, DiS. - koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti
 • Ivana Nikodymová - referentka projektů CEP
 • Markéta Plantagie Dvořáková - referentka mezinárodních projektů VaV a referentka projektů CEP
 • Klára Rychnovská - referentka projektů CEP a referentka projektů z podpory SVV
 • Alena Veisová - referentka projektů CEP, referentka projektů OP ve VaV a referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách
 • Martina Venhauerová - referentka projektů CEP a referentka projektů institucionální podpory