velikost textu

Radiologická klinika

UK » LFHK » KP » RDG

Kontakty

Adresa: Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: brezinova@fnhk.cz
Telefon: +420 495 832 292
Fax: +420 495 832 013

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
zástupce přednosty pro výuku: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Funkce a agendy

tajemník: MUDr. Ondřej Renc, Ph.D.
sekretářka: Romana Březinová