velikost textu

Ústav jazyků

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Ú » SamPracFak » ÚJ

Kontakty

Telefon: +420 377 593 520

Sídlo

alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Alena Holá

Funkce a agendy

sekretářka: Barbora Duchková