velikost textu

Hospodářské oddělení

UK » 1.LF » Děkanát » Ekonomický úsek » Hospodářské oddělení

Vedení

vedoucí: Ing. Dana Mesteková

Funkce a agendy

referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Marie Augustinová
referentka projektů OP ve VaV: Marie Augustinová
referentka projektů CEP: Marie Augustinová
referentka mezinárodních projektů VaV: Marie Augustinová
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Dana Mesteková