velikost textu

Centrum právněhistorických studií Historického ústavu Akademie věd ČR a Právnické fakulty UK

UK » PF » Katedry, ústavy a výzkumná centra » KPD » CPS

Vedení

vedoucí: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.