velikost textu

Oddělení vnějších vztahů

UK » PřF » Děkanát » Oddělení vnějších vztahů

Kontakty

Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha, Česká republika
Email: vnejsi@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 950

Vedení

vedoucí: Mgr. Michal Andrle, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Hana Javůrková