velikost textu

Knihovna

UK » ETF » Ostatní úseky » Knihovna

Vedení

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Moskalová, Th.D.
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Jana Moskalová, Th.D.
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Mária Trenklerová
koordinátor open access: Mgr. Mária Trenklerová