velikost textu

Knihovna fakulty

UK » MFF » JP » KNIH

Vedení

vedoucí: Mgr. Jiří Kuča
zástupkyně vedoucího: Mgr. Kateřina Vrtálková

Funkce a agendy

tajemnice: Bc. Žaneta Floriánová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Žaneta Floriánová
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Žaneta Floriánová
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Marcel Goliaš, DiS.
zástupce koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Marcel Goliaš, DiS.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jiří Kuča

Organizační struktura