velikost textu

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » ÚPF

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 5, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: patfy@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 901, +420 224 965 916
Fax: +420 224 965 916

Sídlo

U Nemocnice 5, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
sekretářka: Bc. Klára Jirásková
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.