velikost textu

Ústav světových dějin

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚSD

Kontakty

Adresa: Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
Email: usd@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 203

Sídlo

Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha, Česká republika

Vedení

ředitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
zástupce ředitele: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
sekretářka: PhDr. Pavla Chmelíková
Tajemník pro vědu: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Smlouvy: PhDr. Pavla Chmelíková
Spisová služba: PhDr. Pavla Chmelíková
Inventarizace: PhDr. Pavla Chmelíková
Spisová služba: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Docházka a nepřítomnosti : PhDr. Pavla Chmelíková
Pracovní dohody a externisté : PhDr. Pavla Chmelíková
Stravenky: PhDr. Pavla Chmelíková
Služební cesty: PhDr. Pavla Chmelíková
WhoIs: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Studentské mobility: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Tajemník pro studium Bc. obor Historie (HS, HIS): PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Studentské žádosti Bc. obor Historie (HS, HIS) : PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Tajemník pro studium NMgr. obor Historie - Obecné dějiny (HOD): Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Studentské žádosti NMgr. obor Historie - Obecné dějiny (HOD): Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Studentské žádosti oktorský obor Historie - Obecné dějiny (XODE, 4ODE): PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Tajemník pro studium doktorský obor Historie - Obecné dějiny (XODE, 4ODE): PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
SIS: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Rozvrhy: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Další vzdělávání : PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Přijímací řízení: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Státní zkoušky: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.