velikost textu

Oddělení rozvoje

UK » 3.LF » Děkanát » Rozvoj

Vedení

vedoucí: Pavel Šmolík, DiS.

Funkce a agendy

referent smluvního výzkumu: Pavel Šmolík, DiS.
referent podpory de minimis: Pavel Šmolík, DiS.
referent projektů OP ve VaV: Pavel Šmolík, DiS.