text size

Přihlášení do Webových aplikací UK

To access the web application you must know Your Charles University personal number and password.

More information about how to acquire personal number or change password can be found here.

Messageboard

Ubytovací a sociální stipendia

  • Konečný termín pro podávání žádostí o přiznání stipendia na výplatní období začínající měsícem duben 2019 je 21. 04. 2019.
  • Důrazně doporučujeme - neodkládejte podání žádosti na poslední chvíli.
  • Podrobnější informace k ubytovacím stipendiím jsou k dispozici na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4315.html.
  • Podrobnější informace k sociálním stipendiím jsou k dispozici na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4316.html.
22.01 2019 00:01, Stipendia

Grantová agentura UK

  • Podávání přihlášek grantových projektů Grantové agentuře UK, žádostí o pokračování i závěrečných zpráv je možné od 9. října 2018.
  • Podrobnější informace o Grantové agentuře UK jsou zveřejněny na webové adrese http://www.cuni.cz/UK-33.html
31.10 2018 17:15, Grantová agentura

Erasmus

25.03 2013 10:39, Erasmus