velikost textu

Katedra české literatury

UK » PedF » Katedry » KČL

Vedení

vedoucí: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
zástupce vedoucího: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemník: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
sekretářka: Adéla Menclová, DiS.