velikost textu

Studijní oddělení

UK » 3.LF » Děkanát » Studijní

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Telefon: +420 267 102 205
Fax: +420 272 730 776

Vedení

vedoucí: Daniela Lvová

Funkce a agendy

referent studijního oddělení: Jan Hudák
referentka studijního oddělení: Jana Kováříková
referentka studijního oddělení: Ing. Markéta Sovičová

Popis

Studijní oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.komplexně zajišťuje agendu studentů po celou dobu studia od zápisu ke studiu až po ukončení studia, 2.organizačně zajišťuje přijímací řízení, přezkumné řízení, vstupní soustředění, imatrikulace, promoce, dny otevřených dveří, praxe, 3.zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem, 4.v průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech, 5.připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu a výpisy studijních povinností pro absolventy nebo bývalé studenty fakulty na základě jejich žádostí, 6.zpracovává návrhy vnitřních předpisů 3.LF UK a interních předpisů 3.LF UK v oblasti studia a po schválení děkanem provádí kontrolu jejich dodržování, 7.zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do PC programů Student, Uchazeč, Tajemník, 8.spolupracuje s organizacemi zprostředkovávajícími studium v cizím jazyce, 9.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast, 10.zajišťuje organizaci a administrativu krátkodobých pronájmů poslucháren, zabezpečuje, dojednává a zapůjčuje potřebné přístroje k výuce včetně zaškolení. Metodicky je oddělení řízeno proděkany pro studijní záležitosti a výuku, pro zahraniční studenty a pro bakalářské studijní programy.