velikost textu

Katedra sociální práce

UK » FF » Katedry a ústavy » SOCP

Kontakty

Adresa: Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika
Email: ksocp@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 954 l. 954

Sídlo

Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Dana Myšková
OBD: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
RIV: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Spisová služba: Dana Myšková
WhoIs: Dana Myšková
Přijímací řízení: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Rozvrhy: Dana Myšková
SIS: Dana Myšková
Státní zkoušky: Dana Myšková
Studentské mobility: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.