velikost textu

Katedra chemie a didaktiky chemie

UK » PedF » Katedry » KChDCh

Kontakty

Email: katerina.chroustova@pedf.cuni.cz
Telefon: +420 221 900 256 l. 256, +420 221 900 125 l. 125

Vedení

vedoucí: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
zástupce vedoucího: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Funkce a agendy

tajemník: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
laborantka: Jana Fiřtová
pověřená osoba pro problematiku plagiátorství na Pedagogické fakultě: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.