velikost textu

Oddělení administrativy vědy a výzkumu

UK » 3.LF » Děkanát » Věda a výzkum

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: veda@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 229 [i], +420 267 102 230 [i], +420 267 102 363 [i]
Fax: +420 267 311 812

Vedení

vedoucí: Mgr. Jaromír Chlapec
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jaromír Chlapec
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Jaromír Chlapec
referentka projektů institucionální podpory: Květuše Lánská
referentka projektů CEP: Květuše Lánská
referentka ostatních českých projektů VaV: Květuše Lánská
referentka mezinárodních projektů VaV: Květuše Lánská
referentka projektů institucionální podpory: Kateřina Sojková
referentka projektů z podpory SVV: Kateřina Sojková
  • Mgr. Jaromír Chlapec - vedoucí, koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti a zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti
  • Květuše Lánská - referentka ostatních českých projektů VaV, referentka projektů institucionální podpory, referentka mezinárodních projektů VaV a referentka projektů CEP
  • Jana Skálová, DiS.
  • Kateřina Sojková - referentka projektů z podpory SVV a referentka projektů institucionální podpory
  • Hana Vlčková

Popis

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že: 1)komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady 2)administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, IGA MZČR, FRVŠ, rozvojových programů MŠMT ČR, GAČR, GA AVČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP 3)vede administrativu patentů 4)připravuje podklady pro akreditační řízení 5)připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV 6)koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV 7)prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV 8)ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV 9)spolupracuje s příslušnými odbory rektorátu Univerzity Karlovy, MŠMT ČR, MZ ČR, dalších orgánů vlády ČR a grantových agentur v České republice i v dalších zemích EU 10)podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK