velikost textu

Oddělení administrativy vědy a výzkumu

UK » 3.LF » Děkanát » Věda a výzkum

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: veda@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 226 [i], +420 267 102 234 [i], +420 267 102 230 [i], +420 267 102 229 [i], +420 267 102 363 [i]

Vedení

vedoucí oddělení administrativy vědy a výzkumu: Mgr. Jaromír Chlapec

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu Start: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu Primus: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka rozvojových projektů: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu UNCE: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka projektů z podpory SVV: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka účasti ve VVI: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka zahraničních projektů: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka českých projektů: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka ostatních českých projektů VaV: Mgr. Kateřina Cenkerová
referent rozvojových projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
referent projektů z podpory SVV: Mgr. Jaromír Chlapec
referent zahraničních projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
referent programu Primus: Mgr. Jaromír Chlapec
referent programu UNCE: Mgr. Jaromír Chlapec
referent projektů OP: Mgr. Jaromír Chlapec
koordinátor evidence projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
referent programu Start: Mgr. Jaromír Chlapec
referent smluvního výzkumu: Mgr. Jaromír Chlapec
referent účasti ve VVI: Mgr. Jaromír Chlapec
referent českých projektů: Mgr. Jaromír Chlapec
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jaromír Chlapec
referentka projektů z podpory SVV: Kateřina Sojková
referentka programu UNCE: Kateřina Sojková
referentka programu Primus: Kateřina Sojková
referentka programu Progres: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka programu Progres: Kateřina Sojková
referentka pro agendu doktorského studia: Tereza Jizbová, DiS.
referentka Oddělení administrativy vědy a výzkumu: Hana Vlčková
 • Mgr. Kateřina Cenkerová - referentka zahraničních projektů, referentka rozvojových projektů, referentka účasti ve VVI, zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti, referentka projektů z podpory SVV, referentka ostatních českých projektů VaV, referentka programu Primus, referentka programu UNCE, referentka českých projektů, referentka programu Start a referentka programu Progres
 • Mgr. Jaromír Chlapec - vedoucí oddělení administrativy vědy a výzkumu, referent českých projektů, referent programu UNCE, referent smluvního výzkumu, referent zahraničních projektů, referent účasti ve VVI, referent programu Start, referent rozvojových projektů, zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti, referent programu Primus, referent projektů z podpory SVV, referent projektů OP a koordinátor evidence projektů
 • Tereza Jizbová, DiS. - referentka pro agendu doktorského studia
 • Ing. Jitka Miškovská
 • Jana Skálová, DiS.
 • Kateřina Sojková - referentka projektů z podpory SVV, referentka programu UNCE, referentka programu Primus a referentka programu Progres
 • Hana Vlčková - referentka Oddělení administrativy vědy a výzkumu

Popis

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:

 • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady,
 • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP, HORIZONT 2020,
 • vede administrativu patentů,
 • připravuje podklady pro akreditační řízení,
 • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV,
 • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,
 • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV,
 • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV,
 • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.