velikost textu

Oddělení administrativy vědy a výzkumu

UK » 3.LF » Děkanát » Věda a výzkum

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: veda@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 226 [i], +420 267 102 234 [i], +420 267 102 230 [i], +420 267 102 229 [i], +420 267 102 363 [i]

Vedení

vedoucí: Mgr. Jaromír Chlapec

Funkce a agendy

referentka projektů z podpory SVV: Mgr. Kateřina Cenkerová
referent interních projektů z prostředků OP: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka projektů CEP: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka projektů institucionální podpory: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka ostatních českých projektů VaV: Mgr. Kateřina Cenkerová
referentka mezinárodních projektů VaV: Mgr. Kateřina Cenkerová
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jaromír Chlapec
referent interních projektů z prostředků OP: Mgr. Jaromír Chlapec
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Jaromír Chlapec
referentka projektů z podpory SVV: Kateřina Sojková
referentka projektů institucionální podpory: Kateřina Sojková

Popis

Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že:

  • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a zasedání vědecké rady,
  • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní, mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP, HORIZONT 2020,
  • vede administrativu patentů,
  • připravuje podklady pro akreditační řízení,
  • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v oblasti VaV,
  • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů, průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,
  • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti VaV,
  • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti VaV,
  • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.