velikost textu

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

UK » HTF » Děkanát » OV

Vedení

koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
  • ThDr. Marketa Langer, Ph.D. - koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti, koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti, koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti a koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti
  • Bc. Barbora Šáchová