velikost textu

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

UK » HTF » Děkanát » OV

Vedení

vedoucí vedoucí oddělení vědy, dr. studia a zahraničních styků: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Funkce a agendy

referent Fondu mobility: Ing. Veronika Hrušková
referent Podpory internacionalizace: Ing. Veronika Hrušková
referent Podpory internacionalizace: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
referent Fondu mobility: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
  • Bc. Jan Drážek
  • Ing. Veronika Hrušková - referent Podpory internacionalizace a referent Fondu mobility
  • ThDr. Marketa Langer, Ph.D. - vedoucí vedoucí oddělení vědy, dr. studia a zahraničních styků, referent Fondu mobility, koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti, koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti, referent Podpory internacionalizace, koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti a koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti
  • Bc. Barbora Wernerová