velikost textu

Lékařská knihovna

UK » LFHK » DĚKAN » KNIH

Kontakty

Adresa: Na Hradě 91, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: knihovna@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 525, +420 495 816 523, +420 702 282 718 (mobil)

Vedení

vedoucí: PhDr. Olga Pitašová

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Michaela Stojková
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: Mgr. Radka Pavlová
koordinátorka evidence výsledků: Mgr. Radka Pavlová
koordinátorka open access: Mgr. Lucie Repová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Mgr. Lucie Repová
koordinátorka evidence identifikátorů: Mgr. Lucie Repová

Popis

Knihovna je specializovaným pracovištěm LF pro poskytování knihovnických a informačních služeb. V souladu s Knihovním a Výpůjčním řádem poskytuje knihovnické, bibliografické a vědecko-informační služby všem registrovaným kategoriím uživatelů. Přednostně zabezpečuje interní uživatele: pracovníky LF a FN, studenty všech forem studia na LF a důchodce LF a FN.

Uživatelům je k dispozici volně přístupný knihovní fond a elektronický informační fond.