velikost textu

Ústav translatologie

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚTRL

Kontakty

Email: utrl@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 512

Sídlo

Hybernská 3, 110 00 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitel: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
zástupkyně ředitele: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Funkce a agendy

tajemnice Tajemník pro vědu ÚTRL FF UK: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Lokální web: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
OBD: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Zaměstnanecké mobility : PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Studentské mobility: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
SIS: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.