velikost textu

Ústav českých dějin

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚČD

Kontakty

Email: ucd@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 204

Sídlo

náměsti Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitel Ústavu českých dějin FF UK: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
zástupkyně ředitele: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
tajemník: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
sekretářka: Taťána Jelínková