velikost textu

Grantové a zahraniční oddělení

UK » LFHK » DĚKAN » Granty, zahraniční vztahy

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: granty@lfhk.cuni.cz, international@lfhk.cuni.cz, opvvv@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 136

Vedení

vedoucí: Ing. Eva Macourková

Funkce a agendy

referentka Podpory internacionalizace: Ing. Eva Macourková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Ing. Eva Macourková
referentka Fondu mobility: Ing. Eva Macourková
referentka interních projektů z prostředků OP: Ing. Eva Macourková
koordinátorka evidence projektů: Ing. Eva Macourková
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Eva Macourková

Organizační struktura

  • Ing. Eva Macourková - vedoucí, koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti, referentka Podpory internacionalizace, referentka Fondu mobility, koordinátorka evidence projektů, referentka interních projektů z prostředků OP a fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+