velikost textu

Katedra interních oborů

UK » LFHK » KP » Interní obory

Kontakty

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, okres Hradec Králové, Česká republika
Email: paulikovah@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 834 924, +420 495 834 240
Fax: +420 495 832 006

Vedení

vedoucí katedry: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
zástupce vedoucího katedry: prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
zástupce vedoucího katedry pro reformu kurikula: doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
tajemník: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
sekretářka - vedení sekretariátu: Hana Paulíková

Organizační struktura