velikost textu

Právní oddělení

UK » PřF » Děkanát » Právní

Vedení

vedoucí: Mgr. Pavel Toušek
sekretářka: Ing. Petra Kůrková
sekretářka: Monika Sedláčková