velikost textu

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

proděkan pro rozvoj fakulty, zahraniční agendu, operační programy, Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybička
vedoucí proděkan (Přírodovědná školka Rybička Přírodovědecké fakulty)
osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu (EBR)
adresa
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, 128 43 Praha 2, Česká republika (EBR)
e-mail
ales.soukup@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 697 (EBR)
místnost
Viničná 5 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 008
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Česká republika
(EBR)
členství

Univerzita Karlova