text size

Faculty of Science

UK » PřF

Kontakty

Address: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Czech Republic
Phone: +420 221 951 111

Residency

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Vedení

dean: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
vice-dean proděkan pro biologickou sekci, Biocev, gesce Biocentrum, Vědecká rada Kampus: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
vice-dean proděkan pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy, gesce Globcentrum, Vědecká rada Kampus: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
vice-dean proděkanka pro koncepci studia: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
vice-dean pro geologickou sekci a Ústav pro životního prostředí: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
vice-dean proděkan pro geografickou sekci a KTV: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
vice-dean proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
chief administrative officer: Ing. Karel Mozr, MBA

Organisational structure