text size

Faculty of Science

UK » PřF

Contacts

Address: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, 128 43 Praha, Czech Republic
Phone: +420 221 951 111 [i]

Residency

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Vedení

dean: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
vice-dean pro studijní záležitosti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
vice-dean pro biologickou sekci: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
vice-dean pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
vice-dean pro koncepci studia: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
vice-dean pro geologickou sekci a Ústav pro životní prostředí: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
vice-dean pro chemickou sekci a Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
vice-dean pro geografickou sekci a Katedru tělesné výchovy: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
vice-dean pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
vice-dean pro rozvoj fakulty (Kampus), zahraniční agendu, operační programy, Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybička: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
chief administrative officer: Ing. Karel Mozr, MBA

Organisational structure