text size

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

Faculty of Science

vice-dean pro rozvoj fakulty, zahraniční agendu, operační programy, Botanickou zahradu, Mateřskou školku Rybička
Address
Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, 128 43 Praha 2, Czech Republic (Depa…)
e-mail
ales.soukup@natur.cuni.cz
telephone
+420 221 951 697 (Depa…)
room
Viničná 5 » 1st floor » 008
Viničná 1965/5, 128 43 Praha, Czech Republic
(Depa…)

Charles University