PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma) - YMN11SEP
Anglický název: Social Economy and Social Business (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:8/4, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Záměnnost : YMN01SEP
Je záměnnost pro: YMN01SEP
Ve slož. korekvizitě pro: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH032, YMFH033, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMHA1LS2, YMHA40, YMHA44, YMH0222, YMH045, YMH050, YMH051, YMH1222, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMH557, YMN0HHR, YMN157, YMN221, YMPV018, YMSKA32, YMSKA51, YMSKA52, YMSKA54, YMSKE002, YMSKE017, YMSMK007P, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK047PV, YMSMK051PV
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (29.09.2023)

 

 Témata přednášek:

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomika - evropské a americké pojetí

Podpora sociální ekonomiky v EU

Sociální podnik - modely sociálního podniku

Teorie sociálního podnikání

“Entrepreneurial non-profits” model sociálního podniku

“Social cooperatives” model sociálního podniku

“Social businesses" model sociálního podniku

“Work Integration” model sociálního podniku

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 

Ekosystém pro české sociální podnikání

Evropské finance pro sociální podniky

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle

Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly

Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012

Dohnalová, M. et al. ‘Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments‘,  in: Defourny, J., Nyssens, M. (Eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice. London: Routledge, 2021

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK