PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma) - YMN11SEP
Anglický název: Social Economy and Social Business (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:8/4, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Záměnnost : YMN01SEP
Je záměnnost pro: YMN01SEP
Ve slož. korekvizitě pro: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI505, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMGS627, YMHA1LS2, YMHA40, YMHA44, YMH0222, YMH045, YMH050, YMH051, YMH1222, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMN0HHR, YMN221, YMSKA32, YMSKA51, YMSKA52, YMSKE017, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK047PV
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (26.08.2022)

  

 V rámci cvičení studenti budou zpracovávat samostatnou práci.

Zadání bude sděleno na prvním cvičení a je uvedeno v Moodle. Součástí cvičení je prezentace práce.

 

 

 Témata přednášek:

I. BLOK

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomie, ekologická ekonomie a sociální a solidární ekonomika

Subjekty sociální a solidární ekonomiky, sociální podniky

Udržitelný rozvoj, společensky odpovědné podnikání

Místní rozvoj a sociální a solidární ekonomika

II. BLOK

Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR

Modely českých sociálních podniků

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR I.

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR II.

České integrační sociální podniky

Evropské finance pro sociální podniky

Pracovní podmínky v sociálních podnicích, management podniků

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle.
Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-7552-060-9.
Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 132 s. ISBN 978-80-7357-269-3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK