PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Goethe, J.W., Nauka o barvách – četba a interpretace - YMFH032
Anglický název: Goethe, J.W., The Doctrine of Colours - reading and interpretation
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBFC252
Je neslučitelnost pro: YBFC252
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (13.03.2023)
Kurz bude sledovat „didaktickou“ část Goethova základního teoretického díla a krátké texty doprovodné. Cílem je získat přehled nejen o Goethově teorii barev, nýbrž též o pojetí přírody (Natur) jako takovém, o pojetí fenoménu (Phänomen), stupňování (Steigerung) a zpodobování (gestalten). Předpokladem atestace je aktivní účast.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (31.08.2023)
Předmět je možné si zapsat opakovaně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK