PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
The Sociology of Conflict, War and Terrorism - YMH545
Anglický název: The Sociology of Conflict, War and Terrorism
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBAJ172, YMH045, YMH145
Je neslučitelnost pro: YMH045, YBAJ172, YMH145
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (24.02.2021)
THIS COURSE IS ONLY INTENDED FOR THE STUDENTS OF HISTORICAL SOCIOLOGY! The lecture is dealsing with the sociology of conflict (K. Marx, L. Coser, R. Dahrendorf, Ch. W. Mills) and with the main approaches to the sociology of revolution (P. Sorokin, J. Davies, T. Gurr, Ch. Tilly, C. Brinton, J. Alexander) including selected case studies (for example the CzechoslovacCzechoslovak Velvet revolution of 1989). It also deals with proto-sociology of war, (K. Marx, C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant), sociology of war (P. Sorokin, Ch. Tilly, M. Kaldor, H. Joas, M. Klare, H. Dixon, S. Huntington), and sociology of terrorism (M. Juergensmeyer, R. Pape). The lectures will be held in MS Teams on regular bases. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af59ee8e005094d448ae5188faf215c61%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e5b60fa-93c7-495e-834a-806f9068e44b&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (04.06.2019)
Structure of Lessons:
1. Sociology of conflict - introduction.

2. Sociology of conflict: Lewis Coser.

3. Sociology of conflict: Ralph Dahrendorf.

4. Sociology of conflict: Ch. W. Mills.

5. Sociology of revolution - introduction.

6. Sociology of revolution: P. Sorokin and J. Davies.

7. Sociology of revolution: C. Brinton and a selected case study.

8. Sociology of revolution: Ch. Tilly and S. Huntington.

9. Sociology of terrorism: M. Juergensmeyer and religious terrorism.

10. Sociology of terrorism: R. Pape and suicide terrorism.

11. Sociology of war: propaganda, gender.

12. Sociology of war: historical perspective, old and new wars.

13. Concluding remarks.

Required reading:
  • Sinisa Malesevic. Sociology of War and Violence. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
  • Mark Juergensmeyer. Terror in mind of god. Los Angeles: University of California Press, 2001.
  • Robert Pape. Dying to Win. New York: Random House, 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK