PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná antropologie - YMSKA32
Anglický název: Applied Anthropology
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBSC077
Je neslučitelnost pro: YBSC077
Je prerekvizitou pro: YMSKA36
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (30.01.2023)
Cílem přednáškového cyklu je představit studentům a studentkám kariérní uplatnění a aplikaci vzdělání v oblasti sociální a kulturní antropologie v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj subdisciplíny aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Druhou část kurzu vyplní tematické exkurze a přednášky zvaných přednášejících, kteří představí své osobní působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny např. na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení),advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin), design antropology a digitální antropologie. Kurz Aplikovaná antropologie je určen jak pro studenty/ky magisterského programu Antropologická studia, tak pro studující bakalářského programu. Bude tedy místem společného setkávání a otevřeným prostorem pro diskusi studentů s různými zkušenostmi a znalostmi z oboru sociální a kulturní antropologie.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (03.02.2021)

1.)    Student/ka odevzdá 100% konspektů a otázek hostům.

2.)    Závěrečný test, který bude vycházet z povinné četby.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (26.04.2023)

 

Aplikovaná antropologie

LS 2022/23

Dr. Michal Lehečka

Katedra sociální a kulturní antropologie, místnost 2.12

Konzultace dle domluvy

mail:michal.lehecka@fhs.cuni.cz

Kredity: 4 ETC

 

Anotace:

Cílem přednáškového cyklu je představit studentům a studentkám možnosti kariérního uplatnění a aplikaci vzdělání v oblasti sociální a kulturní antropologie v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj subdisciplíny aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Druhou část kurzu vyplní přednášky zvaných přednášejících, kteří představí své osobní působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení), advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin), aktivismu, humanitární pomoci a design antropology .

Kurz Aplikovaná antropologie je určen jak pro studenty/ky magisterského programu Antropologická studia, tak pro studující bakalářského programu SHV. Bude tedy místem společného setkávání a otevřeným prostorem pro diskusi studentů s různými zkušenostmi a znalostmi z oboru sociální a kulturní antropologie.

Kapacita kurzu 30+: 15 studenti magisterského studia 15 studenti bakalářského studia

 

Povinnosti studentů/ek při participaci na kurzu:

1.)    Aktivní participace na přednášce (povolená absence na 2 přednáškách).

2.)    Anotace k četbě v první části přednáškového cyklu (v rozsahu 1-2 normostrany), odevzdávat do 9:00 v den konání výuky (úložiště v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14524)  

3.)    Prostudování podkladových materiálů (projektových výstupů, web stránek atd.) v druhé části přednáškového cyklu-není třeba anotovat. Je ale nutné připravit 3 otázky pro hosty/hostitele a odevzdávat je do 9:00 v den konání výuky (úložiště u každého týdne v Moodle, viz výše)  

 

Způsob hodnocení kurzu:

1.)    Student/ka odevzdá 100% konspektů a otázek (10 x 2 body = max 20 bodů)

2.)    Závěrečný test, který bude vycházet z prezentací a povinné četby (1-6 týden, 10 otázek po 3 bodech = 30 bodů maximum).

 

Hodnotící škála:

50-45 bodů = výborně

44-39 bodů = velmi dobře

38-31 bodů = dobře

 

UPOZORNĚNÍ:  Vzhledem k vysokému počtu hostujících vyučujících v druhé části programu je možná změna termínu přednášek, změna bude vždy oznámena předem.

Harmonogram:

1.)    Úvod do kurzu – představení konceptu přednáškového cyklu, 13.2.

Četba:

Breidenbach J. 2019 „What is like to be an anthropologist?“,in Why the world needs anthropologists, str. 42-55. New York: Routledge.

 

2.)  „Co je a co není aplikovaná antropologie?“ : vymezení subdiscipliny  a praxe aplikované antropologie, 20.2.

Četba:

Sidiropulu Janků, K. 2018.  Aplikovaný sociálně-vědní výzkum jako spolu-vyprávění, Cargo 1-2:  1-23.

 

3.) Historie a vývoj aplikované antropologie: od koloniální historie (B. Malinowski) k „militantnímu“ výzkumu (N. Schepher Hughes), 27.2.

Četba:

Ervin.A.M. 2000. A Brief History of Applied Anhtropology,In  Applied anthropology: Tools and Perspectives for Contemporary Practise , str. 14-26, Allyn and Bacon: Boston.

Dopručená četba:

Podjed, D., Gorup, M. & Mlakar A. B. 2016. Applied Anthropology in Europe Historical Obstacles, Current Situation, Future Challenges. Anthropology in Action, 23, no. 2 (Summer 2016): 53–63

 

4.) Etické aspekty aplikovaného výzkumu (procedurální etika x mikroetika, vztah výzkumník, aktéři, zadavatel), 6.3.

Četba:

Walach V.,  Kupka P., Lupták Ľ., Tvrdá K. , Toušek L.,  Brendzová A., Plachý O.,  Vanková K.: Dobývání kriminality: Reflexe viktimizačního šetření v českých sociálně vyloučených lokalitách“, Cargo 1-2: 25–45.

 

5.)    Metody a praxe v aplikované antropologii, 13.3.

Četba:

Winther T. 2019.  Searching for variation and complexity, In Why the world needs anthropologists 85-98, New York: Routledge.

Heřmanová, M. & Lehečka, M. (2019). Arrival City: Invisible Diversity at Prague's Modernist Housing Estates. Informationen zur Raumentwicklung, Heft 2/2019, 58-67

 

6.)    Advokační antropologie: ochrana práv znevýhodněných skupin, 20. 3.

Četba:

Kellett, P. 2009. Advocacy in Anthropology: Active engagement or passive scholarship?. Durham Anthropology Journal Volume 16(1): 22-31. 

Ryška T. 2010. Angažovaná antropologie. Dar i jed. Cargo 1,2, 27-47.

 

7.)    Aplikovaná antropologie a urbánní plánování - exkurze v IPR Praha, 27. 3.

 

8.)    Antropologie a sociální vyloučení: příklad projektů na ukončování bezdomovectví, 3.4.

 

9.) Velikonoční pondělí, 10. 4

 

10.) Antropologie a humanitární pomoc, 17.4

 

11.) Design Antropo,  24.4.

 

12.) Svátek práce 1.5.

 

13.) Den osvobození, 8.5.

 

Termín testu 15. 5. 2023

POZOR!!!

U přednášek hostů/hostek (7.-11.-týden) je pravděpodobná změna termínů (dle pracovní vytíženosti hostů/ek). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK