PředmětyPředměty(verze: 889)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 199
detail BIO Biologie 1140
detail DEM Demografie 52
detail ECO Ekonomie 13
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 115
detail GEG Geografie 251
detail GEL Geologie 369
detail HLC Zdravotnické obory 331
detail CHE Chemie 440
detail INF Informatika 639
detail LAW Právo 183
detail MAT Matematika 1134
detail MED Lékařství 1666
detail PED Pedagogika 334
detail PHL Filologie 26
detail PHS Filosofie 215
detail PHY Fyzika 916
detail PLS Politologie 9
detail PMC Farmacie 46
detail PSY Psychologie 149
detail SOC Sociologie 13
detail SPO Sport 558
detail TEA Učitelství 2085
detail THE Teologie 5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK