PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Visual methods in historical sociology - YMH550
Anglický název: Visual methods in historical sociology
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Vyučující: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Třída: Courses available to incoming students
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBAJ351, YMH050, YMH150
Je neslučitelnost pro: YMH050, YMH150, YBAJ351
Anotace
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (30.01.2022)
The course is outlined as a block of theoretical lectures and practical exercises in the field of visual research methods.
Sylabus
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (09.03.2023)

COURSE PROGRAM

1.   Introduction to the course I

FILM: John Berger Ways of seeing (1972), part 1

2.   Introduction to the course II

own images & presentations

3.     History of image and photography

 Sontag, Susan (2005) ‘On Photography’. New York: Rosetta Books, p. 1-20.

Film: The Hand that touches the Arm (2022)

4 & 5.  Visual semiotics & advertising

Rose, Gillian (2012) Semiology: laying bare the prejudices. Beneath the smooth surface of the visible, in: 'Visual Metodologies'. Thousand Oaks California: Sage Publications, p. 106-146.\

Film: Helmut Newton: the Bad and the Beautiful (2020)

6 & 7.  Photo workshop: interactions in public place

8.   War photography

Butler, Judith (2009) Torture and the Ethics of Photography: Thinking with Sontag, in: ‘Frames of War’. New York: Verso, p. 63-101.

FILM: The War Photographer (2001)

9.     Methods I: photo-essay

Bourgois,  Philippe & Jeff Schonberg (2009) Righteous dopefined. California University Press: chapter 7. 

10.  Methods II: photo-elicitation 

 Clark-Ibánez, Marisol (2004) Framing the Social World With Photo-Elicitation Interviews. American Behavioral Scientist, Vol. 47, No. 12, pp. 1507-1527.

11 & 12. Presentation of final projects

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. (30.01.2022)
Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9483
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK