PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní exkurze - YMKDE031
Anglický název: Field excursion
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/26, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Tematicky zaměřená souvislá několikadenní exkurze k vybraným cílům v ČR nebo v zahraničí, přímo navazující na PPZ Vizuální kultura v evropské historii I. a II. a příslušný seminář. Účast dalších vyučujících SP zajistí propojení s několika dalšími předměty SP. Kromě kontextuálního poznávání objektů in situ spojeného s příslušným odborným výkladem se předpokládá aktivní participace studentů. Exkurze budou vypisovány ad hoc, v návaznosti na aktuální možnosti, každoročně k odlišným cílům. Ty budou vybírány z následujících čtyř okruhů: 1. Město: Architektura, urbanismus, památky a památníky in situ, umění ve veřejném prostoru - muzea, galerie, výstavy, archivy; 2. Kulturní krajina: poutní cesty, poutní kostely a kaple, drobná architektura v krajině, křížové cesty, rozhledny, technické a industriální památky apod., skanzeny. Malba, kresba a fotografie v plenéru, případně deníkové záznamy; 3. Vodácká exkurze: řeka a památky podél ní (Vltava, Ohře, Lužnice, Sázava …). Malba, kresba a fotografie v plenéru, případně deníkové záznamy; 4. Tematické okruhy: např. artikulární kostely.
Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (13.01.2018)
Požadavky ke zkoušce
Mail studentům, kteří jsou přihlášeni na předmět Terénní exkurze (YMKDE031)

Požadavky ke zkoušce specifikuje vyučující ve vztahu ke konkrétnímu programu terénní praxe
Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (02.12.2022)
Sylabus
Povinná a doporučená literatura:

Studijní literatura, nezbytná pro přípravu studentských referátů, bude vypisována ad hoc v návaznosti na konkrétních cílech dané exkurze.

Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (15.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK