PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Terénní exkurze - YMKDE031
Anglický název: Field excursion
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/26, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Tematicky zaměřená souvislá několikadenní exkurze k vybraným cílům v ČR nebo v zahraničí, přímo navazující na PPZ Vizuální kultura v evropské historii I. a II. a příslušný seminář. Účast dalších vyučujících SP zajistí propojení s několika dalšími předměty SP. Kromě kontextuálního poznávání objektů in situ spojeného s příslušným odborným výkladem se předpokládá aktivní participace studentů. Exkurze budou vypisovány ad hoc, v návaznosti na aktuální možnosti, každoročně k odlišným cílům. Ty budou vybírány z následujících čtyř okruhů: 1. Město: Architektura, urbanismus, památky a památníky in situ, umění ve veřejném prostoru - muzea, galerie, výstavy, archivy; 2. Kulturní krajina: poutní cesty, poutní kostely a kaple, drobná architektura v krajině, křížové cesty, rozhledny, technické a industriální památky apod., skanzeny. Malba, kresba a fotografie v plenéru, případně deníkové záznamy; 3. Vodácká exkurze: řeka a památky podél ní (Vltava, Ohře, Lužnice, Sázava …). Malba, kresba a fotografie v plenéru, případně deníkové záznamy; 4. Tematické okruhy: např. artikulární kostely.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (02.12.2022)
Mail studentům, kteří jsou přihlášeni na předmět Terénní exkurze (YMKDE031)

Požadavky ke zkoušce specifikuje vyučující ve vztahu ke konkrétnímu programu terénní praxe
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (15.01.2018)
Povinná a doporučená literatura:

Studijní literatura, nezbytná pro přípravu studentských referátů, bude vypisována ad hoc v návaznosti na konkrétních cílech dané exkurze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK