PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika a sociální podnikání - YMN01SEP
Anglický název: Social economy and social business
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
JUDr. Lenka Deverová
Vyučující: JUDr. Lenka Deverová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Záměnnost : YMN11SEP
Je záměnnost pro: YMN11SEP
Ve slož. korekvizitě pro: YMFA32, YMFH003, YMFH015, YMFH018, YMFH040, YMFH046, YMFH103, YMFI505, YMFI509, YMFPR13, YMFPR171, YMGS231, YMGS627, YMHA1LS2, YMHA40, YMHA44, YMH0222, YMH045, YMH050, YMH051, YMH1222, YMH145, YMH151, YMH152, YMH545, YMH550, YMN0HHR, YMN221, YMSKA32, YMSKA51, YMSKA52, YMSKE017, YMSMK032PV, YMSMK035PV, YMSMK047PV
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.09.2023)

 K některým přednáškám se doporučuje prostudovat předem studijní opory v Moodle.

 Témata přednášek:

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomika - evropské a americké pojetí

Podpora sociální ekonomiky v EU

Sociální podnik - modely sociálního podniku

Teorie sociálního podnikání

“Entrepreneurial non-profits” model sociálního podniku

“Social cooperatives” model sociálního podniku

“Social businesses" model sociálního podniku

“Work Integration” model sociálního podniku

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 

Ekosystém pro české sociální podnikání

Evropské finance pro sociální podniky

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle

Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly

Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2012

Dohnalová, M. et al.  ‘Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments‘,  in: Defourny, J., Nyssens, M. (Eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, London, 2021

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK