PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programovaný obraz - YMSMK035PV
Anglický název: Programmed Image
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBKC187
Je neslučitelnost pro: YBKC187
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (31.01.2023)
Kurz je koncipován jako základní proniknutí do standardního programování v počítačovém jazyce, jehož výsledkem je obrazová struktura. Propojuje tak tvořivé výtvarné přístupy s programovacími schopnostmi. Počítačová technika hluboce pronikla do každodenní intelektuální činnosti, stává se však především souborem spíše nereflektovaných rutin, které mají charakter „černých skřínek“. Záměrem kurzu je orientovat studenta při získání základních dovedností při práci s programovacím jazykem k obecnému pochopení vztahu tvořivé práce a počítačů. Metodou výuky bude především práce na vlastních vizuálních projektech. Průběžně budou posilovány schopnosti účastníku rozvíjet ovládání programu a dospět k vlastním individuálním řešením. Výuka následně přejde ke konzultacím nad konkrétní tvorbou. Nezbytností je postupná a trvalá práce na projektu. Základním prostředím bude program Processing. Znalost programování není pro zápis do kurzu nutná.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Povinná:

  • Reas C., Fry, B., Make L. . Getting Started with Processing. San Francisco: Maker Media, 2015, s. ISBN 978-1-4571-8708-7.
  • Reas, C. a Fry, B.. Processing. A Programming Handbook for Visual Designers and Artists. Cambridge, Mass. - London, England: The MIT Press, 2014, s. ISBN 978-0-262-020828-2.

Doporučená:

  • Glasner, A. Processing for Visual Artists. Natic, Mass.: A K Peters, Ltd., 2010, s. ISBN 978-1-56881-716-3.
  • Terzidis, K.. Algorithms for Visual Design. Using the Processing Language. Wiley: New York, 2004, s. ISBN 978-903452-0-4.
  • Shiffman, D.. The Nature of Code, Simulation natural system with Processing. . : Nákladem vlastním (Kickstarter), 2012, s. ISBN 978-0985930806.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (01.02.2021)

Témata:
1) Úvod do Processingu, jeho historie, specifičnost, možnosti, implementace.
2) Pracovní plocha, struktura programu, souřadnicový systém, konstrukce elementárních geometrických tvarů.
3) Práce s konstantami a logickými operacemi.
4) Ovládání barvy.
5) Konstrukce křivek.
6) Transformace.
7) Práce s textovými řetězci.
8) Náhoda.
9) Práce s obrazovými reprezentacemi.
10) Dynamický obraz - animace.
11) Objektově orientované programování.
12) Interaktivita.
13) Cesty ke generativnímu designu.

V případě zrušení prezenční výuky bude kurz probíhat v prostředí MS Teams.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Podmínkou atestace je přiměřená účast, průběžné zpracování doporučených cvičení a vytvoření závěrečného programu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK