PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma) - YMH145
Anglický název: The Sociology of Conflict, War and Terrorism (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBSB011, YBSB011K, YMH545
Záměnnost : YMH045
Je neslučitelnost pro: YBSB011K, YMH545, YBSB011
Je záměnnost pro: YMH045
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (22.02.2022)
Kurz se soustředí na problematiku sociologických teorií konfliktu, zejména přístupy K. Marxe, L. Cosera a R. Dahrendorfa. Kromě toho se kurz zabývá také příbuznou problematikou sociologických výkladů revolucí a revolučních procesů (P. Sorokin, cyklický koncept C. Brintona, teorie relativní deprivace, státocentrické pojetí, role civilizační dimenze podle J. Krejčího a pohled pracující s kulturou podle J. Krapfla). Dále kurz seznamuje se dvěma různými přístupy k výkladu náboženského (M. Juergensmeyer) a sebevražedného terorismu (R. Pape) a konečně také nabízí kritickou reflexi ve veřejném diskurzu stále vlivné teorie střetu civilizací podle S. P. Huntingtona. Požadavky pro atestaci jsou následující. Účast na přednáškovém bloku, četba zadané literatury (článek Clash of civilizations od S. P. Huntingtona a kniha Teror v mysli boží od Marka Juergensmeyera), seminární práce reflektující četbu zadané knihy v rozsahu minimálně šesti normostran a písemný test (otevřené otázky pokrývající odpřednášená témata a zadanou literaturu, předpokládá se minimálně četba kapitoly k sociologii konfliktu v učebnici Jana Kellera). Kurz má studijní oporu formou sedmi podcastů ze sociologie konfliktu a prezentací čtyř vybraných přednášek: https://www.fhs.cuni.cz/horacek/conflict/, případně se lze k témuž doklikat přes https://www.fhs.cuni.cz/horacek/ (na horní liště rozkliknout "teaching" a poté vybrat "sociology of conflict".
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (19.04.2018)
Osnova semináře:
1. Úvod.

2. Sociologie konfliktu 1. Lewis Coser a funkcionální pojetí konfliktu.

3. Sociologie konfliktu 2. Ralph Dahrendorf a polemika s Karlem Marxem.

4. Sociologie konfliktu 3. Ch. W. Mills a mocenská elita.

5. Sociologie konfliktu 4. Charles Tilly a repertoáry soupeřivé politiky.

6. Sociologie konfliktu 5. S. P. Huntington a politický konflikt v modernizující se společnosti.

7. Sociologie konfliktu 6. Téma revolucí. Pokusy o syntézu.

8. Sociologie války 1. Makro a mikro přístupu k analýze příčin válek. Příklady.

9. Sociologie války 2. Pitirim Sorokin a historická analýza válek.

10. Sociologie války 3. Současné přístupy.

11. Sociologie terorismu 1. Mark Juergensmeyer a náboženský terorismus.

12. Sociologie terorismu 2. Empirické přístupy k výzkumu a jeho výsledky.

13. Závěrečné shrnutí.

Povinná literatura:
 • HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací. Praha: Rybka, 2001. ISBN 80-86182-49-5.
 • JUERGENSMEYER, M. Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-109-3.
 • KELLER, J. Sociologie konfliktu. Brno: FF MU, 1990. ISBN 80-210-0193-3. (kapitoly týkající se Cosera, Dahrendorfa a Millse)
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Slon, 1997. ISBN 80-85850-25-7. (kapitoly k sociologii konfliktu)
 • MALESEVIC, S. The sociology of war and violence. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-51651-8.
 • ŠUBRT, J. (ed). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-061-1. (kapitola věnovaná R. Dahrendorfovi od Františka Znebejánka)
 • ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé sociologie. Praha, ISV, 2002. ISBN 80-85866-77-3. (kapitola o R. Dahrendorfovi).

Doporučená literatura:

 • EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1790-9.
 • LAQUEUR, W. A History of Terrorism, 2009. ISBN 0-7658-0799-8.
 • SOULEIMANOV. E. (ed.). Terorismus: Pokus o porozumění. Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-038-4.
 • ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha: Kartografie Praha, 2007. ISBN 978-80-7011-926-6.
 • TOMEŠ, J. Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: P3K, 2007. ISBN 978-80-903587-6-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK