PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interní propedeutika - B00632
Anglický název: Propaedeutics in Internal Medicine
Zajišťuje: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Eva Tůmová (eva.tumova@vfn.cz)
Další informace: http://int3.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 632
Garant: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK20 3.r._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Korekvizity : B03376
Prerekvizity : B03010, B03119, B03120
Je korekvizitou pro: B02997
Je prerekvizitou pro: B02924, B02855, B02954, B02955, B02956, B02243, B00306, B00302, B01662, B01962, B02176, B02169, B00610, B02411, B02703, B01968, B03135, B00573, B00128, B03536, B00120, B00118, B00760, B03007, B00410, B00304, B00305, B03011, B00579, B00307, B00602, B00084, B00629, B00121, B00113, B03305, B00613, B03002, B00078
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (11.02.2020)
Seznamuje studenty s obecnou problematikou klinické medicíny (anamnéza, somatické vyšetřování, základní vyšetřovací a léčebné postupy, nejdůležitější právní předpisy v klinické medicíně) a nabyté znalosti prakticky procvičuje s využitím fantomových pomůcek i reálně u lůžka nemocného.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (11.02.2020)

Postavení propedeutiky v klinické medicíně. Základní principy klinické práce. Dokumentace zdravotní péče.

Důležitá právní ustanovení, týkající se klinické praxe.

První kontakt s nemocným. Anamnéza a její struktura. Osobní anamnéza.

Současná onemocnění. Základní funkce a jejich odchylky.

Celkové posouzení nemocného a celkové somatické vyšetření.

Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa. Vyšetření cév. Nejdůležitější příznaky a nálezy.

Vyšetření hlavy, krku a lymfatického systému. Nejdůležitější příznaky v této oblasti.

Vyšetření břicha internistou.

Příznaky a vyšetřování pohybového ústrojí z pohledu revmatologa.

Zvláštnosti anamnézy a vyšetřování v dětském a dorostovém věku. Význam rodinné anamnézy.

Vyšetřování stavu výživy. Stravování a režim nemocných. Principy diferencované péče o nemocné.

Přehled vyšetřovacích metod ve vnitřním lékařství.

Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa. Důležité příznaky onemocnění plic, pleury a mediastina.

Principy laboratorního vyšetření, indikace, stručný přehled metod.

Vyšetření v dětském věku.

Paliativní péče.

Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (05.12.2023)

Povinná:

  • Klener, Pavel. Propedeutika ve vnitřním lékařství. Praha: Galén, 2009, 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4.
  • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství : nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. Praha: Grada, 2007, 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.
  • Žák, Aleš, Petrášek, Jan. Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén, 2011, 523 s. ISBN 978-80-7262-697-7.
  • Češka, Richard. Interna. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015, s. ISBN 978-80-7387-885-6.
  • Bickley, Lynn S. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; Eleventh Edition, 2013, 994 s. ISBN 9781609137625 .

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Jan Škrha, Ph.D. (01.09.2023)

Výuka předmětu Interní propedeutika probíhá v zimním semestru 3. ročníku; sestává z přednášek a stáží a je zakončena zkouškou.

Více informací naleznete na stránkách 3. interní kliniky, viz https://int3.lf1.cuni.cz/1LF3IK-26.html

 ***************
Otázky ke zkoušce z interní propedeutiky
  

1    a   Základní fyzikální vyšetřovací metody

      b   Principy anamnézy, kontakt s nemocným různých věkových skupin

 

2    a   Celkové vyšetření nemocného - stav vědomí; kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí; meningeální příznaky

      b   Hlavní součásti anamnézy a jejich obsah

 

3    a   Celkové vyšetření nemocného - poloha a pohyblivost; stoj a chůze

      b   Dušnost

 

4    a   Celkové vyšetření nemocného - tělesná konstituce (habitus), stav výživy

      b   Základní příznaky při onemocnění srdce

 

5    a   Celkové vyšetření nemocného -  stav hydratace; otoky, dehydratace

      b   Základní příznaky při onemocnění jícnu, žaludku a střev

 

6    a   Celkové vyšetření nemocného - kůže, kožní adnexa

      b   Bolesti na hrudi

 

7    a   Celkové vyšetření nemocného - změny zbarvení kůže a sliznic

      b   Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních ledvin a močových cest

 

8    a   Dýchání a jeho poruchy. Měření a hodnocení tělesné teploty

      b   Bolesti břicha

 

9    a   Posouzení hlasu, řeči a sluchu; důležité patologické změny v těchto oblastech

      b   Základní příznaky při onemocnění jater, žlučového systému a slinivky břišní

 

10  a   Vyšetření lebky, nosu a uší, hodnocení inervace obličeje; důležité patologické změny v těchto oblastech

      b   Kašel

 

11  a   Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti očí

      b   Základní příznaky při onemocnění periferních tepen a žil

 

12  a   Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti rtů a dutiny ústní

      b   Celkové příznaky interních onemocnění - únava, nechutenství, hubnutí

 

13  a   Vyšetření krku

      b   Základní laboratorní vyšetření krve a moče, orální glukózový toleranční test

 

14  a   Vyšetření srdce, vyšetření pulzu a měření krevního tlaku; fyziologické hodnoty

      b   Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních zažívacího ústrojí

 

15  a   Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa

      b   Základní příznaky při onemocnění ledvin a močových cest

 

16  a   Vyšetření srdce poslechem

      b   Základní příznaky při onemocnění pohybového ústrojí

 

 

17  a   Vyšetření cévního systému

      b   Poruchy polykání, nevolnost, zvracení

 

18  a   Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa; základní plicní syndromy

      b   Lékařská dokumentace: součásti a formy; pravidla pro práci s osobními údaji a ochrana dat

 

19  a   Vyšetření hrudníku (příznaky a fyzikální nálezy u onemocnění pleury. Pneumotorax a fluidotorax)

      b   Technika převodu krve nebo jejích součástí; vyšetření krevních skupin

 

20  a   Přehled vyšetření hrudníku; vyšetření prsů a axil

      b   Přehled elektrofyziologických diagnostických metod ve vnitřním lékařství

 

21  a   Vyšetření břicha

      b   Základní pravidla pro odběry a zpracování biologických vzorků

 

22  a   Vyšetření jater, žlučového systému a sleziny; ascites

      b   Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních plic, pleury a mediastina

 

23  a   Vyšetření ledvin a močových cest

      b   Základní příznaky plicních onemocnění

 

24  a   Vyšetření pohybového ústrojí

      b   Přehled zobrazovacích metod ve vnitřním lékařství

 

25  a   Vyšetření dolních končetin

      b   Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních srdce

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK