PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie v simulacích 2 - B02703 (volitelný předmět)
Anglický název: Physiology - Simulated Clinical Experience 2
Zajišťuje: Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze (11-00150)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/24 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 11
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: pavla.mlckova@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00385, B00632
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (04.04.2018)
Náplní předmětu je řešení simulovaných kazuistik z akutní medicíny na figurínách pod vedením lékaře. Cílovou skupinou jsou studenti 5. a 6. ročníku. Vstupními znalostmi je patofyziologie, základy farmakologie a vnitřního lékařství. Vstupními dovednostmi je fyzikální vyšetření pacienta ( náplň předmětu interní propedeutika) a základní monitorování v rozsahu povinné výuky fyziologie ve 2. ročníku.
Sylabus
Poslední úprava: Marcela Holanová (04.04.2018)

Program je připraven tak, aby studentům umožnil udělat si představu, v jakém kontextu budou znalosti, které čerpají během studia, potřebovat v budoucí praxi a náležitým způsobem je prohloubili. Přejeme si, aby studenti pracovali vždy s porozuměním a nebáli se na cokoli zeptat.

Absolventi předmětu se zájmem o simulační metodu výuky se mohou přihlásit do lektorského kurzu a pomáhat se simulační výukou fyziologie ve 2. ročníku.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.06.2018)

Přednost mají absolventi B02000 a B02001.

Doporučené ročníky: 5,6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK