PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna - endokrinologie a metabolismus - B00305 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Endocrinology and metabolism
Zajišťuje: III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr Michal Vrablík (vrablikm@seznam.cz)Začátek v 8:00, Charvátův sál III. interní kliniky (1. patro)
Další informace: http://int3.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 305
Garant: prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Je korekvizitou pro: B01399
Anotace -
Poslední úprava: STU06387 (28.04.2008)
Etiopatogeneza, symptomatologie a léčba endokrinních a metabolických onemocnění. Předmět zahrnuje nemoci hypofýzy a hypotalamu, štítné žlázy a příštitných tělísek, nadledvin, gonád, polyglandulární syndromy, poruchy výživy, metabolické osteopatie a poruchy fosfokalciového metabolismu, obezitu, dyslipidémie, diabetes mellitus a základy dietologie. Výuka probíhá formou seminářů a stáží.
Literatura -
Poslední úprava: Bc. Lenka Valešová (14.02.2017)

Základní:
Češka R. et al: Interna-2. Triton 2015
Svačina Š. et al: Poruchy metabolismu a výživy. Galén 2010.
Kršek M: Endokrinologie. Galen 2011
Klener P. et al: Vnitřní lékařství. Galén 2011.


Doporučené:
Cecil Textbook of Medicine. Saunders, Philadelphia
Harrison's Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill, New York.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK