PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna - pneumologie 1 - B03011 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Pneumology 1
Zajišťuje: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870)
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Doc.MUDr.Jiří Votruba,Ph.D.fonendoskop, bílý plášť, přezůvky, jmenovka studenta
Další informace: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/, http://tubres.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 306
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00632, B03161, B03162
Je prerekvizitou pro: B03531, B03012
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (30.09.2019)
Anamnéza, fyzikální vyšetření a laboratorní nálezy při různých plicních onemocněních. Analýza hlavních plicních symptomů. Základy funkčních plicních testů a endoskopických metod (bronchoskopie, thorakoskopie). Orientace v hrudní chirurgii.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (07.08.2018)

Témata (sylabus):

  1. Propedeutika v pneumologii. Anamnéza. Fyzikální vyšetření.

  2. Funkční vyšetření v pneumologii. Spirometrie, bodypletysmografie, vyšetření plicní difúze. Krevní plyny. Bronchoprovokační a bronchodilatační testy. Spiroergometrie. Vyšetření dýchacích svalů.

  3. Endoskopické metody v pneumologii. Bronchoskopie. Indikace, diagnostické a léčebné možnosti. Kontraindikace vyšetření.

  4. Náhlé příhody v pneumologii. Pneumotorax. Plicní embolie. Nestabilní astma bronchiale. Diagnostika, terapie.

  5. Dušnost a bolest na hrudi. Diagnostický algoritmus, diferenciální diagnostika

  6. Kašel a hemoptýza. Diagnostický algoritmus, diferenciální diagnostika

  7. Pleurální syndrom. Diferenciální diagnostika. Léčebný přístup. Hrudní drenáže.

  8. Hrudní chirurgie. Předoperační vyšetření, Typy operací, Indikace k operaci

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (04.04.2023)

Organizace výuky pneumologie 

Pneumologie 1- B03011

Pneumologie 2- B03012

 

 

1. Rozvrh

Dostupný v SISu .

 

2. Přednášky

Přednášky budou formou komentovaných powerpointových prezentací dostupných v MOODLE 1 (https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=684). Přednášky jsou rozděleny do předmětů Pneumologie 1 a 2, ale dostupné jsou pro studenty všech ročníků 1. LF UK. 

 

 

3. Prezenční výuka

 

 

Výuka na klinických pracovištích probíhá dle rozvrhu formou klinických seminářů a praktik na lůžkových odděleních, specializovaných ambulancích, bronchoskopickém sále a na trenažérech. 

 

4. Testy

Studenti v 5. ročníku absolvují vstupní a výstupní test.  Více informací na stránkách kliniky - https://pneumologie.lf1.cuni.cz/5-rocnik-pneumologie-2

 

5. Organizace výuky na jednotlivých pracovištích

 

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

· Praktická výuka probíhá na pavilonu B5 na lůžkovém oddělení kliniky, semináře v posluchárně na pavilonu B5. Bronchoskopický sál je umístěný na pav. B1 v operačním traktu Kliniky hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN. 

· Před zahájením výuky u lůžka pacienta se studenti převléknou v šatně mediků. Šatna je umístěna v suterénu pavilonu B5. Klíč od šatny je k dispozici na akutní ambulanci v 1. patře na pavilonu B5. Již převlečení studenti přejdou spojovací chodbou do posluchárny (pav. B5),  kde budou  rozděleni do skupin

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

· studenti se sejdou vPo ( 4.roč. ), Út a Čt ( 5.roč. ) před začátkem stáží v 7,50 - 7,55 hod. před vchodem do KARIM  ( pav. A6 -  suterén, vchod zleva budovy, areál VFN ) a ve St ( 4.roč.) v 7,50 - 7,55 před vchodem na lůžkové odd. I.kliniky TRN, pav.A6 vlevo, 3.p., VFN – viz. informace na web stránkách I.kliniky TRN 1.LF. 

S sebou budou mít přezůvky, čistý !!! bílý plášť, identifikační kartu, fonendoskop, jednorázovou ústenku a studenti 5.roč. navíc jednorázový návštěvnický plášť, bez kterého není možný vstup na endoskopický sál ! 

 Informace pro studenty - organizace akad.roku 2022/23 - I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF a VFN (cuni.cz

Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

· výuka probíhá formou interaktivního semináře v posluchárně na pavilonu B1

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (09.09.2020)

Předmět je zakončen udělením zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na výuce. Každá absence musí být řádně omluvena nebo nahrazena.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK