PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna - pneumologie 1 - B03011 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Pneumology 1
Zajišťuje: Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00870)
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, DrSc.fonendoskop, bílý plášť, přezůvky, jmenovka studenta
Další informace: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/, http://tubres.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 306
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385, B00632
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský (23.05.2019)
Výuka předmětu B03011 a B83011 Interna – pneumologie I pro studenty 4. ročníku Všeobecného lékařství bude probíhat ve dnech Po, Út, Čt a Pá na Pneumologické klinice 1. LF UK a TN, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, ve St na lůžkovém oddělení I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice, areál U nemocnice , pavilon A6, 3.patro vlevo, U Nemocnice 2, Praha 2. Výuka má formu týdenního bloku dopoledního vyučování od 8:00-11:30 hodin (v pondělí od 8:15-11:45). V pondělí je blok úvodních přednášek. V úterý, čtvrtek a pátek jsou ranní hodiny 8:00-9:40 věnovány přednáškám. Všechny tyto přednášky se konají v posluchárně v přízemí pavilonu B5, Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4. Praktika probíhají v úterý a čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod na lůžkách Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 a v pátek od 10:00 – 11:30 v místnosti č. B5 1042 v přízemí pavilonu B5, Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4.Ve středu se na I.klinice TRN VFN konají praktická cvičení. Na výuku noste s sebou fonendoskop, bílý lékařský plášť, přezůvky a jmenovku. Každá absence musí být řádně omluvena a nahrazena. Je požadována 100% účast, která je podmínkou zápočtu. Kontaktní údaje: Thomayerova nemocnice: tel: 26108 3853, email: ales.lisa@ftn.cz, pavel.horazdovsky@ftn.cz Všeobecná fakultní nemocnice: tel: 224 96 6303, email: tubres@lf1.cuni.cz
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK