PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy medicíny akutních příjmů z pohledu internisty 2 - B02176 (volitelný předmět)
Anglický název: Basic of Emergency - Internal Medicine 2
Zajišťuje: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: 4
Minimální obsazenost: 2
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: michaela.duskova@vfn.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632, B00925
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. (23.05.2019)
Seznámení formou kazuistických seminářů a praktické výuky s péčí o nemocné s širokým spektrem diagnóz (kardiologických, gastroenterologických, pneumologických, neurologických, intoxikací, psychiatrických, etc.), přivážených do nemocnice vozy RZP a RLP pro akutně vzniklé obtíže, nebo odeslaných praktickým lékařem pro zhoršení stavu, dále již ambulantně nezvladatelného. Studenti se zapojí do práce na akutním příjmu, vyšetřují pacienty, provádí diferenciálně-diagnostickou rozvahu a navrhují diagnosticko-terapeutický postup. K zapsaní není nutné absolvovat Základy medicíny akutních příjmů z pohledu internisty 1.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. (23.05.2019)

Základní:
Češka R. et al: Interna-2. Triton 2015
Klener P. et al: Vnitřní lékařství. Galén 2011. 


Doporučené:
Cecil Textbook of Medicine. Saunders, Philadelphia 
Harrison's Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill, New York.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. (23.05.2019)

Výuka probíhá po dobu jednoho semestru formou seminářů v celkovém rozsahu 14 hodin; je zakončena zápočtem.  Podmínkou udělení zápočtu je prezence na seminářích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK