PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nukleární medicína - B00078 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Nuclear Medicine
Zajišťuje: Ústav nukleární medicíny 1. lF UK a VFN v Praze (11-00330)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Šámal, nukle@lf1.cuni.cz,
Další informace: http://unm.lf1.cuni.cz
Staré označení: 78
Garant: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00003, B00384, B00385, B00632
Je prerekvizitou pro: B01254, B02333, B02330
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)
Nukleární medicína se tradičně definuje jako lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, které jsou ve formě radiofaramak (farmak značených radionuklidy) aplikovány pacientům. Novější definice zdůrazňuje využití indikátorového ("stopovacího", tracer) principu, který umožňuje neinvazivně sledovat ("stopovat") různé látky v těle pacienta. Tato definice zahrnuje tzv. molekulární zobrazení, kde se pro značení látek podobných radiofarmakům, tzv. molekulárních sond, používají vedle radionuklidů také neradioaktivní látky (atomy a molekuly rentgenových, paramagentických a ultrazvukových kontrastních látek a také fluorescenční a luminiscenční látky pro optické zobrazení). V klinice nukleární medicíny převažuje využití radiofarmak, molekulární zobrazení se zatím až na výjimky využívá experimentálně v modelech lidských onemocnění na malých laboratorních zvířatech. Množství radiofarmak aplikovaná pro diagnostické účely jsou stopová (výsledné tkáňové koncentrace jsou řádově nano- až piko-molární). Radiační zátěž spojená se scintigrafickým vyšetřením je v průměru stejná jako u rentgenového vyšetření.
Literatura -
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)

Kupka K, Kubinyi J, Šámal M, a kol. Nukleární medicína. 2. vydání. Nakladatelství P3K, Praha 2015. ISBN 978-80-87343-54-8 (tištěná verze). ISBN 978-80-87343-60-9 (eKniha, pdf).


Procedure guidelines Evropské asociace nukleární medicíny (www.eanm.org)
http://www.eanm.org/publications/guidelines/index.php?navId=37&PHPSESSID=8noqsjf858ehpfn5t5qb6vte74

Procedure guidelines (americké) Společnosti nukleární medicíny a molekulárního zobrazování (www.snmmi.org)

Přímé odkazy na další doporučené informační zdroje jsou uvedeny na webových stránkách Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze (http://unm.lf1.cuni.cz).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK