PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Paliativní medicína - B02243 (volitelný předmět)
Anglický název: Palliative medicine
Zajišťuje: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00630)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Kontakt: irena.zavadova@cestadomu.cz , Cesta domů, z.ú.Mgr. Hůlová - sekretariát kliniky onkologie 224 962 219
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. Irena Závadová
MUDr. Ondřej Kopecký
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00385, B00632
Anotace
Poslední úprava: Marcela Holanová (07.06.2019)
Inovované kurikulum předmětu Paliativní medicína - teorie i praxe v moderním a rychle se rozvíjejícím oboru, se kterým se jistě budeme všichni do budoucna čím dál častěji setkávat. Jedná se o unikátní možnost setkat se s odborníky z různých oborů a organizací, kteří do výuky vnesou zajímavá nová témata, dříve často opomíjená. Přednášet budou mimo jiné primářka MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotního týmu Domácího hospice Cesta domů (www.cestadomu.cz), MUDr. Martin Matějů, Ph.D. z Kliniky onkologie, MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková a Ph. D. a MUDr. Ondřej Kopecký z Kliniky anesteziologie a resuscitace a Centra podpůrné a paliativní péče a další odborníci. V rámci nepovinného předmětu se studenti seznámí se základy komunikace s pacientem se závažným onemocněním, tak, aby pro ně bylo snažší nastavit adekvátní a realistický cíl léčby, který odpovídá hodnotám pacienta. Budeme se učit o medicínských, právních a etických aspektech pokročilých stavů, seznámíme se s tím, jaké jsou nejčastější terminlní symptomy a jak se léčí. Budeme se také věnovat rozhodování v prokročilých stádiích nemoci, potřebám závažně chronicky nemocných pacientů z pohledu bio-psycho-sociálního. V rámci praktické výuky budeme pracovat ve skupinách, řešit kazuistiky, ale budete mít možnost se podívat na oddělení intenzivní péče a vidět, do jaké míry paliativní přístup ovlivňuje volbu léčebného postupu. Kurz je zaměřen prakticky a vybaví vás mnohými dovednostmi, které budete v péči o chronicky a závaženě nemocné pacienty potřebovat. Předmět je určen pro studenty 4., 5. a nově i 6. ročníku.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (22.10.2018)

 

Paliativní medicína - zimní semestr   
   Semináře 2018/2019

 

podtitul: Komunikace, etika a základy paliativní medicíny

 

   1. Termín: 15.10.2018 - 7.1.2019         
              Místo: KARIM, Hoderova
   síň (VFN - pavilon A6, poschodí -1)Čas:       pondělky 14:30 – 16:00 hod

 

Nepovinně volitelný předmět 2018/2019

 

1.LF UK a VFN, Centrum podpůrné a paliativní péče VFN

 

garant: MUDr. Ondřej Kopecký - KARIM VFN, prim. MUDr. Závadová - Cesta domů,
onkologická klinika VFN

 

Předmět je určen pro mediky 4.-6. ročníku a je zaměřen na výuku komunikace včetně
praktického nácviku, klinické etiky v medicínské rozvaze a
obecných základů paliativní medicíny, včetně základních
farmakologických principů.

 

 

 

Paliativní medicína je dynamicky se rozvíjející obor, který
 je integrován do léčby pacientů se závažným
onemocněním napříč obory a jeho hlavním cílem je co nejlepš
í možná kvalita života, důraz na management symptomů spojených s
onemocněním a excelentní komunikační dovednosti.

 

 

1

15.10.2018

Komunikace, etika, paliativní medicína –kazuistiky + základní príncipy

Kopecký, Rusinová

2

22.10. 2018

Základy psychologie a komunikace

Rusinová, Čepelíková

3

29.10.2018

Sociální problematika

Matějková

4

5.11.2018

Etika a právo, dilemata a jejich řešení

Kopecký

5

12.11.2018

Základy farmakologie, paliativní sedace

Hartinger

6

19.11.2018

Bolest, diagnostika, léčba, věkové skupiny

Nosková

7

26.11.2018

Limitace péče, dříve vyslovené přání

Kopecký

8

3.12.2018

Spirituální péče v pokročilém onemocnění

Pokorný / Šourková

9

10.12.2018

Návštěvy na pracovišti – pro mediky

CPPP

10

17.12.2018

Komunikace závažných zpráv prakticky

Rusinová, Kopecký

11

7.1.2019

Návštěvy na pracovišti – pro mediky

Rusinová, Kopecký

 

 

 

 

Paliativní medicína – letní semestr  
              Semináře
2018/2019

 

podtitul: Paliativní medicína v jednotlivých
lékařských oborech

 

   1. Termín: 4.3.2019 - 27.5.2019          
                Místo: KARIM,
   Hoderova síň (VFN - pavilon A6, poschodí -1)Čas:       pondělky, 14:00 – 15:30 hod

 

Nepovinně volitelný předmět 2018/2019

 

1.LF UK a VFN, Centrum podpůrné a paliativní péče VFN

 

garant: prim. MUDr. Závadová - Cesta domů, onkologická klinika VFN, MUDr. Ondřej
Kopecký - KARIM VFN

 

Paliativní medicína II -  volně navazující na Paliativní
medicína I je tento předmět zaměřen na jednotlivé medicínské obory, ve
kterých se nejčastěji setkáváme s konečností lidského života:
onkologie – dětská i dospělá, nefrologie, pediatrie, neurologie, geriatrie, kardiologie.
Lektoři budou diskutovat formou přehledových sdělení i kazuistik trajektorie onemocnění,
symtptomovou zátěž a specifika jednotlivých odborností.

 

Kdy pacient potřebuje paliativní péči? Kdy začíná hospicová
péče? Co to vlastně znamená nevyléčitelné onemocnění? Je
úmrtí pacienta prohrou lékaře, nebo nemocného či jeho rodiny? Patří do
moderní medicíny starost o nevyléčitelně nemocné a
umírající? Může být umírající člověk odpojen od
umělé podpory životních funkcí? Co víme o léčbě bolesti, dušnosti,
deliria či depresí? Je srdeční selhání smrtelné onemocnění? A
demence? Co tito pacienti a jejich blízcí potřebují? Tyto a další
otázky nejen o zdravotní problematice nevyléčitelně nemocných a nástin
etických dilemat, která jsou pro jednotlivé obory typická, budou
součástí výuky Paliativní medicíny II.

 

Předmět je určen pro studenty 4., 5. a 6. ročníku.

 


Č.


datum


téma


 


12


4.3.2019


Symptomy pokročilého onemocnění


Závadová


13


11.3.2019


Paliativní péče v onkologii


Matějů


14


18.3.2019


Paliativní péče v neurologii


Rusina


15


25.3.2019


Paliativní péče v pediatrii


Mojžíšová 


16


1.4.2019


Paliativní péče v geriatrii


Holmerová


17


8.4.2019


Paliativní péče v nefrologii


Szonowská


18


15.4.2019


Paliativní péče v kardiologii


Sedláček


19


29.4.2019


Paliativní péče v intenzivní medicíně


Rusinová, Kopecký


20


6.5.2019


Kazuistiky


Závadová, Rusinová


21


13.5.2019


Návštěvy na pracovišti – pro mediky


Cesta domů, CPPP


22


27.5.2019


Závěr a hodnocení


Závadová, Kopecký

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK