PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ORL - praxe - B01662 (volitelný předmět)
Anglický název: Clerkship Otorhinolaryngology
Zajišťuje: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632, B00634
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (22.05.2019)
Jedná se o povinně volitelný předmět zaměřený na získávání praktických dovedností v ORL formou účasti na operačních sálech, specializovaných ambulancích a lůžkových odděleních. Pro doplňující informace a po přihlášení se přes SIS prosíme kontaktujte sekretariát ORL kliniky na tel.: +420 2 2443 4301 nebo e-mailem: renata.kodetova(zavinac)fnmotol.cz. Student se zájmem o jednotlivé téma se dostaví na vypsané místo v určeném čase a domluví s některým z vyučujících formu stáže. Po absolvování si nechá potvrdit kredity. 2 hodiny přítomnosti obvykle znamenají 1 kredit. V případě zájmu lze získat více kreditů za 1 téma. Po dosažení 10 kreditů odevzdá student stážový list na sekretariátě a dostane zápočet.
Literatura -
Poslední úprava: BET01197 (09.06.2008)

Klozar J. et al.: Speciální otorinolaryngologie, Galén, Praha, 2005

Hybášek I.: Ušní, nosní a krční lékařství, Galén, Praha 1996

Metody výuky
Poslední úprava: DSVOBOD (20.02.2012)

Doporučeno pro LEK 4., 5. ročník

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK