PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Psychiatrie - B00760
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 100 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc.
Staré označení: 760
Garant: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00471, B00632
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Stáž v Německu.pdf Studentům se od roku 2018/2019 nabízí možnost stáž z Psychiatrie konat v Německu. Všechny potřebné informace najdete v příloze zde.Stáž trvá dva týdny, je hrazená (včetně ubytování), zkouška se koná v ČR. Přihlášky do 15.11. : denisa.zapletalova@lf1.cuni.cz prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
stáhnout testové otázky (modelové).xlsx testové otázky prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: RAB02458 (04.06.2008)
Stručná historie oboru. Neurobiologie a neurochemie duševních poruch, genetické koncepce, ontogeneze lidské psychiky. Obecná psychopatologie. Psychofarmakoterapie, elektrokonvulse, psychoterapie. Psychologické vyšetřovací metody. Nosologické a syndromologické jednotky v psychiatrii. Dětská psychiatrie. Právní postavení duševně nemocných a soudní psychiatrie.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jaroslava Beranová (17.05.2012)

Povinná literatura:

1) Raboch, J., Pavlovský, P. a kol.: Psychiatrie. Karolinum, 2012

2) Raboch J. a kol. : Psychiatrie pro všeobecné praktické lékaře. Raabe, 2011

3) Raboch, J., Pavlovský, P. a kol.: Klinická psychiatrie v denní praxi. Galén, 2008

4) Raboch, J., Anders, M., Hellerová, P., Uhlíková, P. : Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, 2010

5) Hort, V., Hrdlička, M., Malá, E. : Dětská a adolescentní psychiatrie. Portál, 2000

Nepovinná (doporučená) literatura:

1) Raboch, J., Pavlovský, P., Janotová, D. : Psychiatrie - minimum pro praxi. 5. vyd. Triton, 2012

2) Baudiš, P., Libiger, J. : Psychiatrie a etika. Galén, 2002

3) MKN-10. PCP, 2006

4) Fišar, Z., Jirák, R. : Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Grada, 2001

5) Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. : Psychiatrie. Tigis, 2002

6) Papežová, H. (ed.): Spektrum poruch příjmu potravy. Grada, 2010

7) Vybíral, J., Roubal, J. : Současná psychoterapie. Portál, 2010

8) Pavlovský, P. a kol. Soudní psychiatrie a psychoterapie. Grada, 2012

9) Herman, E., Praško, J., Seifertová, D. : Konziliární psychiatrie. Galén, 2007

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK