PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kardiologie -mentor II - B02955 (volitelný předmět)
Anglický název: Cardiology - Mentor II
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
letní s.:0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: 2
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: ales.linhart@lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00384, B00632
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rozpis Mentor - letní.pdf Rozpis termínů a vyučujících předmětu Kardiologie - mentor v letním semestru doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
stáhnout Rozpis Mentor - zimní.pdf Rozpis termínů a vyučujících předmětu Kardiologie - mentor v zimním semestru doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (14.02.2019)
Kurz mentor v kardiologii je určen pro vážné zájemce o obor kardiologie a vnitřní lékařství, kteří chtějí získat praktické zkušenosti před nástupem do svého zaměstnání. Výuka je zaměřená na individuální praktickou edukaci studentů 4.,5. a 6. ročníku v praktických kardiologických a interních dovednostech nad rámec standardního logbooku. Výuka předmětu začne v zimním semestru ve třetím výukovém týdnu (od 16.10.2018), rozpis jednotlivých vyučujících a navštěvovaná pracoviště budou upřesněna v týdnu od 8.10.2018. Výuka předmětu v letním semestru začne ve druhém výukovém týdnu (od 26.2.2019).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK