PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna - plicní - B00306 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Pulmonary Diseases
Zajišťuje: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, DrSc.
Další informace: http://tubres.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 306
Garant: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Je záměnnost pro: B03012
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rozvrh Interna plicni.xlsx Rozvrh stáže prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. (26.10.2017)
Student information Class B80306 Internal Medicine - Pulmonary Diseases will take place • Mon, Tue, Thu, Fri - at the Department of Respiratory Medicine, pavilion G1, Thomayer Hospital, Videnska 800, Prague 4 • Wed - at the First Clinic of Tuberculosis and Respiratory Diseases, General University Hospital - U hospital district, pavilion A6, U Nemocnice 2, Prague 2. Class lasts one week, lessons start from 8:00 till 12:15 (Mon from 8:15 - 12:30). Lessons are divided into lectures (from 8:00-10:30), and practical lessons (from 10:45-12:15). On Wed there are only practical lessons (from 8:00-12:15) Neccessary to bring with you: phonendoscope, white medical gown, slippers, and nametag. Any absence must be excused and substituted for. 100% attendance is required. Contact phone: 26108 3853, email: alena.lenzova@ftn.cz
Literatura -
Poslední úprava: HOM00779 (07.10.2016)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK