PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna - gastroenterologie - B00304 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology
Zajišťuje: IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/75 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof. MUDr. A. žák, DrSc.plášť, fonendoskop
Další informace: http://int4.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 304
Garant: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00386, B00632
Je korekvizitou pro: B01399
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Tomislav Švestka, CSc. (24.05.2019)
Etiologie, patogeneza, klinika, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba a prevence nemocí jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, žlučníku i žlučových cest, slinivky břišní a nemocí jater. Intensivní stavy v hepatogastroenterologii:Význam mezioborové spolupráce (laboratorní a zobrazovací metody, včetně genetických, onkologie a chirurgie).
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Tomislav Švestka, CSc. (24.05.2019)

Lukáš a kol.: Diferenciální diagnostika symptomatologie nemocí trávicího traktu. Triton, Praha 2003
Dítě a kolektiv: Akutní stavy v gastroenterologii. Galén, Praha, 2005 
Lukáš, Žák a kolektiv: Gastroenterologie a hepatologie - učebnice. Grada, Praha, 2007

Češka: Interna - 2. vyd., Praha, Triton 2015 

Bureš: Vnitřní lékařství - 2. přepr. vyd., Praha, Galén 2014

Souček: Vnitřní lékařství - 1. vyd., Praha, Grada 2011

Lata: Gastroenterologie - 1. vyd., Praha, Galén 2010

Hůlek, Urbánek: Hepatologie - 3. vyd., Praha, Grada 2018

Žák, Lukáš: Základy vnitřního lékařství - 1. vyd., Praha, Galén 2011

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK