PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neurochirurgie - B00118 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Neurosurgery
Zajišťuje: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00860)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 50 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Doc.MUDr.Ing.Jaroslav Plas
Další informace: http://www.neurosurg.cz/
Staré označení: 118
Garant: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._18/19
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00384, B00385, B00632
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas (28.05.2019)
Seznámení s náplní a současnými možnostmi oboru neurochirurgie, jeho nejčastějšími diagnózami s důrazem na urgentní stavy. Operační indikace u chronických stavů. Diagnostika, specifika operační léčby.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas (28.05.2019)

1. Plas, J. a kol.: Neurochirurgie. Galén, Praha, 2001.
2. Zeman a kol.: Chirurgie. Kapitola Neurochirurgie. Galén, Praha. Text je identický s publikací č. 1.
3. Jiří Náhlovský et al.: Neurochirurgie. Galén, Praha 2006
4. Sameš, M.: Neurochirurgie. Maxdorf, Praha, 2005.
5. Greenberg Marc S.: Handbook of neurosurgery, th edn,Thieme, New York, 2016
6. Samandouras, George: The Neurosurgeon's Handbook.Oxford University Press Inc., New York, 2010

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK